Wyrównywanie Szans

Treść strony Menu główne Stopka strony
Ja jestem innym tobą

Treść strony

Procedura na Program 2008
 1. (obowiązkowo) Podatnik musi w zeznaniu rocznym wpisać następujące informacje:
  1. Nazwę wybranej OPP, bardzo ważne jest prawidłowe wpisanie tej nazwy (zwracamy uwagę na myślniki, spacje):
   Wyrównywanie Szans – Fundacja
  2. Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) tej organizacji tj. organ, który w Polsce nadaje prawo do działania tej organizacji, najważniejszy identyfikator dla Fundacji, jak PESEL dla podatnika:
   Numer KRS 227 378 - to numer Fundacji Wyrównywanie Szans.
  3. Dodatkowe informacje np. konkretny cel (w naszym przypadku kod – identyfikujący Program 2008 Szkoły). To jest kluczowa informacja dla Programu 2008. Wskazanie tego kodu w PIT spowoduje, że Urząd Skarbowy zadeklarowaną przez podatnika kwotę przekaże do Fundacji wraz z tym kodem. To pozwoli Fundacji przypisać wpłatę do Programu 2008 Szkoły:
   Cel programu 2008: kod programu
 2. (obowiązkowo) Podatnik musi złożyć zeznanie roczne w terminie do 31 stycznia 2009 w przypadku PIT 28 lub do 30 kwietnia 2009 w przypadku PIT 36, PIT 36L, PIT 37 i PIT 38.
 3. (warto skorzystać) Uwaga: przy rozliczaniu z Urzędem Skarbowy dochodu ze sprzedaży np. nieruchomości tez można 1% podatku do zapłaty przekserować na Fundację ze wskazaniem celu Programu.
 4. (warto sprawdzić) Podatnik może sprawdzić czy Fundacja Wyrównywanie Szans znajduje się na wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dz. 30 listopada 2008 w Obwieszczeniu Min. Pracy I Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 (Monitor Polski nr.96, poz.827 str. 4320).
Zmieniony ( 08.03.2009. )
Czytaj całość
 
Obowiązujące przepisy i sposób przekazywania 1%
 1. Podatnik wyłącznie wskazuje organizację pożytku publicznego (opp) w zeznaniu podatkowym PIT, nie ma możliwości samodzielnej (i bezpośredniej) wpłaty 1% do organizacji;
 2. Podatnik może przekazać odpis tylko dla jednej organizacji pożytku publicznego;
 3. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel);
 4. organizacja będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% - tylko w przypadku gdy podatnik wyrazi na to zgodę, poprzez zaznaczenie pola "wyrażam zgodę". Pole to wprowadzono w każdym z PIT-ów, tuż po polu "dodatkowe informacje";
 5. W przypadku gdy podatnik nie zaznaczy pola "wyrażam zgodę", organizacja będzie mogła się dowiedzieć jedynie z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota;
 6. Wpłaty podatników dla organizacji i dodatkowe informacje będą wpływać z urzędów skarbowych na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).
 7. Na okoliczność wprowadzonych zmian została utworzona „Ogólnopolska baza rachunków bankowych 1% organizacji pożytku publicznego. Fundacja Wyrównywanie Szans została do niej wprowadzona pod swą nazwą: Wyrównywanie Szans – Fundacja i Nr. KRS 227 378.
Zmieniony ( 08.03.2009. )
Czytaj całość
 

Menu główne

Sponsorzy


Sponsor - KPMG

Stopka strony